02-004-9540 support@systemsthai.com

ผลิตภัณฑ์

Software Products

Queue System

โปรแกรมจัดการคิวรับบริการ

พัฒนาซอร์ฟแวร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับระบบงานที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก สร้างความรวดเร็วในการทำงาน เป็นระเบียบ ลดต้นทุน โดบระบบจะลำดับคิวให้ผู้เข้ามาใช้งาน รวมถึงเก็บสถิติการใช้งานและสามารถรายงานเป็น ข้อมูลสรุปผล

ต้อนรับการเข้ารับบริการด้วย Kiosk

กดบัตรคิวผ่านตู้ kisok หน้าจอ touch screen

มีระบบแจ้งเตือนคิวไปยังSmart Phone

แจ้งเตือนไปยัง smartphone เมื่อใกล้ถึงคิวรับบริการ

พร้อมระบบ จัดการ Digital Signage

ซอฟต์แวร์ระบบหลังบ้านจัดการแสดงผลระบบคิว พร้อมการจัดการแสดงโฆษณา รูปภาพ วิดีโอ ที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ

Our Services

IT Solutions for Your Successful Business

Sales System

ระบบการขาย

Purchase System

ระบบการซื้อ

Accounting System

ระบบบัญชีและการเงิน

Inventory system

ระบบสินค้าคงคลัง

Dashboard

ระบบ Dashboard

Reporting system

ระบบรายงาน

ERP Back Office

โปรแกรมบริหารจัดการองค์กร

Software ที่ออกแบบมาช่วยรวบรวมการบริหารแกนหลักต่าง ๆ ขององค์กร ไว้เป็น Application ต่าง ๆ ตามความต้องการใช้งาน เพื่อทำให้การเก็บข้อมูล ติดตาม และบริหารจัดการงาน ทำได้ง่ายขึ้น รองรับการทำงานทั้งเอกชนและราชการ

Web Based

เป็นซอฟต์แวร์ทำงานแบบ web based และ เป็น web responsive สามารถใช้งานบน mobile ได้

Work Flow

การลักษณะการทำงานเป็นระบบ work flow กำกับตามใบงาน แต่ละฟังก์ชั่นจะมี dashboard เพื่อแสดงงานที่ได้รับมอบหมายตามกระบวนการ

Comprehensive Modules

โมดูลประกอบด้วยระบบงานขาย รับชำระ ซื้อ จ่ายชำระ สมุดรายวัน 5 ประเภท ระบบภาษีต่างๆ การบริหารสินค้าคงคลัง การบริหารสินทรัพย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการผลิต

Dashboard

มี Dashboard ทันสมัยใหม่สำหรับผู้บริหาร สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเสนอผลได้หลากหลายโดยผู้ใช้งานสามารถกำหนด เปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง

Get In Touch

20 ซอยเสรีไทย 81/2 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

Email: support@systemsthai.com

Phone: 02-004-9540

© SYSTEMS. All Rights Reserved.